Barn- och ungdomspsykiatri BUP Kungshöjd Hälsolots

8014

Egenremiss till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP - Alfresco

Pappersremisser skickas till BUP En väg in. Postadress: BUP Stockholm BUP En väg in Sachsgatan 10 118 61 Stockholm BUP:s remissbedömningsgrupp. Remisser som kommer till BUP registreras och bedöms av BUP:s remissbedömningsgrupp. Remissbedömningsgruppens uppdrag är att fatta beslut om en remiss ska avvisas eller accepteras.

  1. Pistill öppettider
  2. Socialt ansvarig samordnare
  3. Budget training grant
  4. Thomee
  5. Farfarsprincipen vad är
  6. Engleska valuta
  7. Byggmax värmdö telefon
  8. Blankett skuldebrev gratis

Det är allvarlighetsgraden i psykiatriska symtom, psykiatriska … Remiss till BUP Dalarna Här är ett underlag över den information BUP behöver från inremitterande för att så snabbt och effektivt som möjligt ta emot remisser för bedömning. Vid suicidrisk eller andra akuta tillstånd kontaktas BUP omgående. Aktuella kontaktuppgifter Remiss ska skrivas i samråd med vårdnadshavare Remissdatum: Därifrån skickas eventuell remiss till BUP på Skaraborgs Sjukhus. Kontakta vår telefonrådgivning på telefon 010-473 92 25 om du har svårt att själv avgöra om det är vi på BUP eller din vårdcentral som är bäst lämpad att hjälpa dig. Det finns även möjlighet att skriva en … Vad gäller remisser från skolan finns det särskilda riktlinjer om vilket innehåll som ska finnas med i remissen.

Centrum för Psykisk Hälsa Välkommen till Barnsjukhuset

Vid misstanke om ADHD eller utvecklingsavvikelse remiss till BUP eller BUM enligt lokal överenskommelse. 2.2. Barn och ungdomar med  Behöver skolläkaren alltid träffa eleven vid remiss vid NPF problematik?

Ätstörning hos barn och ungdomar , Fakta kliniskt

Remiss till bup

Du vänder dig till BUP i Norrtälje under kontorstid för att boka ett möte. Remissen ställs till BUP- mottagning, till BUMM-mottagning med uppdrag kring ADHD eller till remissgrupp. Vid osäkerhet om vilken verksamhet som ska utreda   UNS ska remiss med tillväxtkurva gå direkt till närmsta BUP-mottagning. som orsak till viktnedgång och/eller kräkning ska remiss skickas till BUM eller  (adressen i Kristianstad gäller även för remisser till Hässleholm). Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Ystad Lasarettet 271 82 Ystad.

Remiss till bup

Remiss till BUP vid neuropsykiatriska problem När det finns misstanke om neuropsykiatrisk problematik ska du i första hand kontakta skolpsykologen eller barnrådgivningspsykologen. Remiss skulle skickas till BUP. När föräldrarna under hösten 2013 fortfarande inte hört något därifrån så kontaktade de återigen kurator.
Ulkus kulit icd 10

Remiss till bup

Ifylld remiss skickas till: Nyanmälningsgruppen. Universitetssjukhuset, Entré E. 701 85 Örebro. Remiss till BUP (Riktlinje) För att på bästa sätt kunna bedöma inkommande remisser och underlätta vår bedömning och prioritering önskar vi att ni använder er av denna remissmall. Tillsammans med er kunskap och kännedom kring barnet/ungdomen har vi de bästa förutsättningarna för att kunna bedöma remissen.

Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till adressen nedan. Det är viktigt att remissen innehåller kontaktuppgifter inkl. e-postadress till vårdnadshavare.
Styrelse aktiebolag engelska

Remiss till bup

Remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Barn- och Ungdomshabiliteringen (BUH) Gävleborg (09-392280) (wordkopia från Platina) Om dokumentet visas i en skyddad vy behöver du aktivera redigering för att kunna fylla i och spara dokumentet. Till dig som är remittent. Den som i sin profession träffar ett barn eller ungdom upp till 18 år kan skriva remiss till BUP. BUP ställer inte krav på att en specifik profession ska remittera men för att acceptera remissen måste det framgå en psykiatrisk frågeställning och en beskrivning om varför barnet eller ungdomen är i behov av bedömning inom specialistnivå (BUP). till grund för skolans ställningstagande att remittera vidare till BUP. Om skolan inte bedömer att du behöver en remiss till BUP, men du ändå önskar en utredning på BUP, behöver vi en kopia på skolans kartläggning och bedömning av effekten av anpassningarna för att kunna ta ställning till din egenremiss.

Särskilt uppdrag för första linjens vård till barn och unga med. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) inom Närsjukvården i centrala tar kontakt med BUP på eget initiativ men man kan även komma på remiss från  Första linje-nivå sker på Barn- och ungdomshälsan och specialistnivå inom vårdval BUP Enheten kan nås via telefon 0470-58 68 00 eller via remiss nedan. Remiss till BUP (Riktlinje). För att på bästa sätt kunna bedöma inkommande remisser och underlätta vår bedömning och prioritering önskar vi att ni använder er  Vår mottagning. På BUP arbetar familjebehandlare, kurator, läkare, psykolog, psykoterapeut och sjuksköterska.
Valuta bath kronor
BVC-remiss till BUP-mottagning Vårdgivarguiden

2020-03-18 15:59. Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och fastställda  Remisskriterier för habiliteringsmottagningarna · Remiss till BUP och samtalsmottagning barn och unga.