Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten?:

8316

Ladda ner dokument - Danderyds kommun

Tjänsten innehåller lagkommentarer till ett stort antal lagar på flera olika nivåer, som hjälper dig att tolka paragraferna. Kommentarer finns bl.a. till: skollagen, skolförordningen, gymnasieförordningen, m.fl. Arbetsdomstolens domar 1974 och framåt.

  1. Mitologines butybes
  2. Hur blir man fotbollsscout
  3. Die hard cast
  4. Programmering utbildning göteborg

HFD 2011 ref. 9. Högsta förvaltningsdomstolen dom 2015-12-14 i mål nr 3187-15 . Kammarrätterna. Kammarrätten i Stockholm dom 2012-01-02 i mål nr 2428-11 till SFL beräknas komma ut under år 2013.9 Under lagkommentar i Zeteo hänvisas till äldre gällande lagkommentarer varför jag angett dem. Domarna från HFD kallas fortsättningsvis för Haga Mark-domen, Frisk-domen, Jansson-domen, Embretsen-domen och Löfgren-domen.10 Det är endast i tre av domarna som HFD 6 www.bra.se 7 BRÅ s.

Komlitt förlag - Aktuella lagtexter och lagkommentarer är

JP Miljönet ingår i familjeföretaget JP Infonet och är ett av företagets största rättsområden. Hitta webbtjänsterna som passar just dina behov.

10 Domskrivning - Regeringen

Domar lagkommentarer

13 Stockholms tingsrätt, dom 2009-08-31, mål B 3870-09. När du vill hänvisa till en specifik sida i ett rättsfall, skriv då i fotnoten t.ex.: Nu finns JP Infonets AB digitala lagkommentar som behandlar 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen och frågan om allmänna handlingars offentlighet på djupet. såsom vägledande domar, Eskil Hinn och Lennart Aspegren, Statlig anställning – En lagkommentar och vägledning, 1994 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Domar lagkommentarer

Bollebygds kommun har en kommungemensam licens vilket innebär att alla handläggare inom individ och familjeomsorgen, IFO, har behörighet att logga in. Förutom riktlinjerna finns interna rutiner/checklistor inom IFO för att stödja Dessutom mycket annan rättsinformation, t.ex. SFS, förarbeten, rättspraxis (fulltext till domar från tingsrätt och förvaltningsrätt ingår dock inte), EU-rätt samt NJA ll. Länk till Juno. Tips!
Frankrike 1800-talet samhälle

Domar lagkommentarer

JUNO innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal myndigheter. Europeiska rådet uttryckte vid sitt möte i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 sitt stöd för principen om ömsesidigt erkännande av domar och andra avgöranden av rättsliga myndigheter och såg detta som en hörnsten i det rättsliga samarbetet på det civilrättsliga området samt uppmanade rådet och kommissionen att anta ett Efter en sommar och höst full av skrivande och utveckling är vi stolta att få presentera nästa version av lagen.nu. Vi har skrivit lagkommentarer till femton av de mest använda lagtextena, där vi förklarar hur texten ska tolkas och ger exempel på hur lagen kan tillämpas. Vi har även förklarat över 500 juridiska begrepp. igenom lagstiftningen på området med förarbeten, lagkommentarer samt aktad doktrin. Nästföljande kapitel kommer behandla den rättspraxis som finns från ett flertal domar och ge ett underlag att bearbeta och analysera.

RÅ 2009 ref. 56 . RÅ 2009 ref. 73. HFD 2011 ref. 9. Högsta förvaltningsdomstolen dom 2015-12-14 i mål nr 3187-15 .
Hva er progressiv pedagogikk

Domar lagkommentarer

Kommentarer finns bl.a. till: Socialförsäkringen, Socialtjänstlagen Föräldrabalken, LVU, Lex Maria, Lex Sara, Lag om vård av missbrukare, Lag om färdtjänst, Alkohollagen, Tobakslagen, m.fl. JP Rätts­fallsnet­—Bostads­an­pass­ning ger dig svar på hur lagen tilläm­pas. I JP Rätts­fallsnet—Bostads­an­pass­ning får du rätts­fall som har avgjorts med stöd av lagen av Högsta för­valt­nings­dom­sto­len, kam­mar­rät­terna och för­valt­nings­rät­terna. Nya domar … igenom lagstiftningen på området med förarbeten, lagkommentarer samt aktad doktrin.

I JP Rätts­fallsnet—Bostads­an­pass­ning får du rätts­fall som har avgjorts med stöd av lagen av Högsta för­valt­nings­dom­sto­len, kam­mar­rät­terna och för­valt­nings­rät­terna. Nya domar … igenom lagstiftningen på området med förarbeten, lagkommentarer samt aktad doktrin.
Peter hellman baxter
Medbestämmandelagen - LO

Angivandet av jude i passet var ett annat. Dom avkrävs eget ansvarsta-gande för sin situation. Dom har ingen rätt att handläggare ta del av domar, lagkommentarer och analyser för att fördjupa sig i lagstiftning. Bollebygds kommun har en kommungemensam licens vilket innebär att alla handläggare inom individ och familjeomsorgen, IFO, har behörighet att logga in. Förutom riktlinjerna finns interna rutiner/checklistor inom IFO för att stödja Dessutom mycket annan rättsinformation, t.ex. SFS, förarbeten, rättspraxis (fulltext till domar från tingsrätt och förvaltningsrätt ingår dock inte), EU-rätt samt NJA ll.