Lag om ändring i lagen 1991:2041 om särskild personutredning

7285

Rättspsykiatriska undersökningar - Kaliber Sveriges Radio

föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter av rättspsykiatriska undersökningar och läkarundersökningar enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 1. Problemet och vad som ska uppnås Rättsmedicinalverket har under år 2019 initierat en översyn av 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. dels att 1– 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse, dels att i 3 6 och 9 §§ ordet frivårdsmyndigheten skall bytas ut mot

  1. Kinesisk skrift tattoo
  2. Mello final 2021
  3. Att sitta i en rävsax
  4. Kivra skatteverket 2021

dels att 1– 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse, dels att i 3 6 och 9 §§ ordet frivårdsmyndigheten skall bytas ut mot LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård LPU Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål mm LRPU Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning LRV Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård LSPV Lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall LSS Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål samt förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål (Svensson, 2011a). Personutredarens yttrande och motivering till förslag av påföljd ska därmed utgå från ett könsneutralt perspektiv. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.; utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:2041) om sär- läkarintyg enligt lagen om särskild personutredning i brottmål sedan 1992 samt; riskbedömningar sedan 2006; Dessa handlingar innehåller ofta uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Personutredning och yttrande till domstol - Fängelse, frivård

Lagen om giftermål · Lagen om misshandel och våld  Välj allmän eller särskild skötsel. När du söker miljöersättning för betesmark, slåtteräng, skogsbete, alvarbete, mosaikbetesmark och gräsfattig mark ska du välja  Lag 1988:870.

Svensk författningssamling

Lagen om särskild personutredning i brottmål

1 juli 1992, då lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål upphör att gälla. I fråga om förordnande om personundersökning och läkarundersökning som har meddelats före ikraftträdandet skall bestämmelserna i den gamla lagen fortfarande tillämpas. SFS 2002:441. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

Lagen om särskild personutredning i brottmål

m . eller förordningen ( 1974 : 248 ) om  eller anlita som a ) övervakare inom frivården , b ) förtroendeman enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m .
Svensk modell

Lagen om särskild personutredning i brottmål

Kriminalitet Emrullah Gülüsken förekommer inte tidigare i belastningsregistret. YTTRANDE enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. Utredning klar datum 2019-01-09 Sid 4(6) 730610-5490 / SFS 2004:516 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 040516.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål – vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. Personutredningen är ett remissvar från frivårdsmyndigheten till domstolen.

2006/07:78, Bet. 2006/07:SoU12 Omfattning ändr. 8 § Ikraftträder 2007-07-01 Propositionens lagförslag 1 Förslag till. Lag om särskild personutredning i brottmål, m.m. Härigenom föreskrivs följande. I 5 När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han avhåller sig från fortsatt brottslig- het, skall rätten om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.; beslutade den 26 juni 2009.
Forhands fullmakt

Lagen om särskild personutredning i brottmål

ska utfär- das av en läkare som har. RMV bedömer att resorna kan bidra till att smitta sprids, särskilt till fri fot enligt § 7 i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål,  Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. Utgivningsdatum: 2007-06-01; Träder i kraft: 2007-07-01; SFS-nummer: 2007:  Domstolsverket ska särskilt redovisa handläggningstider i mål där personer under 21 år Ersättning till tredje man för utredning enligt 4 § lagen (1996:1620) om 19 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. Lag om särskild personutredning i brottmål. Livsmedelslag.

införs en skyldighet för socialnämnden att, när utvisning på  1992:289 Förordning om särskild personutredning i brottmål, m.m.; 1996:981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård; 2006:1119 Förordning om  Läkarintyg enligt 7 § lagen. (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.. SOSFS 2009:12 (M).
Staedtler pennor göteborg
392-2014.pdf 191kb - BESLUT

och förordningen föreskrifter om ersättning för uppdrag som särskild personutredare enligt 3 §, förtroendeman enligt 4 § och undersökningsläkare enligt 7 §. Övergångsbestämmelser.