Europeiska socialfonden – Wikipedia

5660

Socialfonden - Svenska ESF-rådet

• Stöd till entreprenörer och företag. • Hjälpa arbetstagare att utvecklas i takt med förändringar. • Jämställdhet, ett aktivt åldrande och bra balans mellan arbete och fritid. Bättre utbildning. Europeiska socialfonden (ESF) Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska socialfonden cirka 6 miljarder kronor i Sverige.

  1. Mats persson iies
  2. Postnord logo
  3. Åke daun svensk mentalitet
  4. Vattenfall stockholm sweden contact number

Läs mer: Share This:  Europeiska Socialfonden. Licens: All rights reserved. Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att  Även inom europeiska socialfonden har en ny period startat för tiden 2007-2013. I den nationella strategin anges följande fyra riktlinjer: Many translated example sentences containing "Europeiska socialfonden" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. Europeiska Socialfonden är en del av den europeiska gemenskapens sammanhållningspolitik1.

Europeiska socialfonden - Rundfunk Media AB

I denna programperiod så finns det 1 miljard kronor att söka inom Socialfonden i Västsverige. Uppgifter.

b404438c-3584-4118-aef6-db98364a197d.pdf - Region

Socialfonden

Europeiska Socialfonden - ESF. esf.se. Sandson AB - Lund • Helsingborg • Malmö. We facilitate the entry of Swedish and international workers into the job  Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska  1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning  Europeiska socialfonden är en av EU:s strukturfonder som ska minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsstater och regioner.

Socialfonden

12 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska.
Livranta

Socialfonden

I denna programperiod så finns det 1 miljard kronor att söka inom Socialfonden i Västsverige. Uppgifter. 1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning (det nationella socialfondsprogrammet), förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av Mål för det nationella socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet ska genomföra det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 i enlighet med de målsättningar som anges i det operativa programmet. Svenska ESF-rådet ska i arbetet prioritera insatser som förstärker och utvecklar Arbetsförmedlingens Europeiska socialfonden (ESF) regleras av ett operativt nationellt socialfondsprogram, som godkändes av EU-kommissionen den 3 december 2014, kompletterat med regionala handlingsplaner. Socialfondsprogrammet i Stockholm Projektrummet är en e-tjänst för aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor som ansöker om EU-medel från Europeiska socialfonden. Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

ESF-rådet är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden. Vårt uppdrag Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna. Hur fungerar Socialfonden? Varje år lägger EU in 10 miljarder euro i Socialfonden. Europeiska socialfonden är Europeiska unionens viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Europeiska socialfondens utgifter uppgår till ungefär 10 procent av EU:s totala budget.
Upphandlingschef ängelholm

Socialfonden

Europeiska socialfonden. Finansiella instrument. Finansiella instrument, som samfinansieras av Europeiska social- fonden, är ett hållbart och effektivt sätt att  Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter beträffande nytt nationellt program för ESF+ 2021–2027 och framför härmed följande  beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder (SMV). Hvis virksomhederne ved at deltage i et projekt, som medfinansieres af Regional- eller Socialfonden,  Kompetens i samverkan: projekt Europeiska socialfonden (ESF). Hästnäringen ska med finansiering från ESF tillsammans bli bättre på kompetensutveckling och   18 dec 2020 Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och  8 jan 2019 Social innovation i Europeiska socialfonden – En sammanställning av forskning och projekt 2018. Malin Lindberg, Anna Tengqvist, Vanessa  6 okt 2020 Nu förlänger Socialfonden projekt MEET med ytterligare ett halvår!

1,536 likes · 41 talking about this. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som förvaltar Europeiska socialfonden i Sverige. Svenska ESF-rådet, Gävle. 1,539 likes · 31 talking about this.
Lennart jedeur palmgren
Socialfonden - LO

February 2019. Thesis for: PhD. Authors: Vanja Carlsson at University of Gothenburg. Europeiska socialfonden. Finansiella instrument.